Janina Andersson

Mannerheims barnskyddsförbunds Egentliga Finlands verksamhetsledare

Varför är biblioteket viktigt för dig?

Speciellt som barn och ung tillbringade jag mycket tid på bibban och läste allt mellan himmel och jord. Utan biblioteket skulle min allmänbildning och mitt språk ha blivit mycket sämre.

Vilken nytta har biblioteken för samhället?

Alla har möjlighet att fördjupa sina kunskaper eller gå in i en helt annan värld på ett mycket lätt och trevligt sätt. Bibliotekarierna är de mest allmänbildade människorna jag vet och de kan svara på de mest underliga frågor.

För att människorna ska kunna påverka behöver de kunskap. Kunskap är makt.

Speciellt barnens inkörning i hur man hittar kunskap är viktig.

Vad vill du ge för råd för biblioteken för att de ska klara sig bra i framtiden?

Satsa speciellt på de barn och unga som inte ännu förälskat sig i läsande. Lättlästa böcker ska vara lättillgängliga och bra framsatta. Barn ger tyvärr lätt upp om de känner sig dåliga.

Olika nya serviceformer som t ex familjerådgivning till låns från bibban kan hämta nya människor till vårt gemensamma vardagsrum.

Lähettiläät