Hannu-Pekka Björkman

Näyttelijä, professori

Mitä kirjasto sinulle merkitsee?

Ajatteluvyöhykettä.

Mitä hyötyä kirjastosta on yhteiskunnalle?

Maailma ei seiso reaalipolitiikan tai talouden varassa, vaan sanojen, kirjainten varassa.

Miten turvaamme kirjastojen tulevaisuuden?

Kirjastojen tulevaisuus taataan sillä, että kirjallisuuden ja painetun sanan merkitys tunnustetaan tärkeäksi osaksi yhteiskunnallista toimintaa ja kehitystä. Ja että ns. fiktion maailma ei ole irtileikattua tästä todellisuudesta, narraatiot ovat yhtä tärkeitä kuin asiatieto. Ihmiset tarvitsevat narraatioita.

Lähettiläät