Sivistyksen asialla. Liity mukaan #kirjastopuolue.

Osoita tukesi maailman Leo Vegas parhaalle kirjastoverkolle jakamalla kuva itsestäsi kirjastokortin kanssa Instagramissa tai Twitterissä hashtagilla #kirjastopuolue tai allekirjoita puolueen teesit tästä!

Suomen kirjastoverkko on maailman paras. Pidetään siitä kiinni tulevaisuudessakin.

1,7 miljoonaa kirjastojen aukiolotuntia

3 miljoonaa kirjastokorttia

60 miljoonaa kirjastokäyntiä vuodessa

110 miljoonaa lainaa vuodessa

Me kirjasto- ja informaatioalan ammattilaisia edustavat järjestöt vaadimme kirjastopalveluiden turvaamista ja kehittämistä sekä kunnon palkkaa kirjastojen monille osaaville ammattiryhmille

1

Kirjastoa tarvitsevat kaikki

Kirjastot tarjoavat vapaan pääsyn tietoon, elämyksiin ja kulttuuriperintöön.

Yleiset, tieteelliset ja erikoiskirjastot ovat kaikille avoimia oppimisympäristöjä. Kirjastot luovat opetuksen ja tutkimuksen perustan ja edistävät elinikäistä oppimista.

Kirjasto on lähellä ja esteetön. Sähköisesti se on tavoitettavissa aina.

Kirjasto on maksuton peruspalvelu.

2

Osaaminen on kirjaston perusta

Kirjasto- ja informaatioalan ammattilaisten osaaminen on tulevaisuuden perusta.

Kirjastojen koulutetut asiantuntijat kehittävät tietoinfrastruktuuria, varmistavat tiedon avoimen saatavuuden ja valmentavat kaikenikäisiä informaatiolukutaidossa.

Kirjastoammattilaisia on riittävästi kaikissa Suomen kirjastoissa.

Asiantuntija- ja ammattityöstä on maksettava kunnon palkka.

3

Kirjastosta hyötyy koko yhteiskunta

Kirjasto vahvistaa kansalaistoimintaa ja demokratiaa.

Kirjastot ovat vankasti mukana tietoyhteiskunnan kehittämisessä ja edistävät avointa tiedettä ja tutkimusta.

Tieto mahdollistaa innovaatiot ja on avain menestykseen.

Kattava kirjastoverkosto luo vetovoimaisia asuin-, opiskelu- ja työskentely-ympäristöjä. Kirjasto luo yhteisöllisyyttä ja estää syrjäytymistä.

Kirjasto- ja informaatiopalvelut tarvitsevat riittävät resurssit.

Lähettiläät

Kirjasto- ja informaatioalan ammattilaisia edustavat järjestöt

Kampanja-aineisto